นโยบายการคืนเงิน

คอร์สเรียนวิดีโอออนไลน์

คอร์สเรียนวิดีโอออนไลน์สามารถคืนเงินได้ต่อเมื่ออยู่ในเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้

  1. ผู้ซื้อยังไม่ถูกเพิ่มเข้ากลุ่มเรียน

  2. ผู้ซื้อยื่นเรื่องขอคืนเงินภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ชำระเงิน

บริการที่ปรึกษาและบริหารจัดการ และงานพัฒนาแอปพลิเคชัน

ความต้องการหรือบริการในสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งมอบสามารถยกเลิกได้ กรณีที่จ่ายล่วงหน้าแล้วจำนวนเงินที่ขอคืนได้คิดจากจำนวน man-day คงเหลือ หรืองานที่ยังไม่ส่งมอบตามสัญญา กรณีที่ขอยกเลิกก่อนสิ้นสุดสัญญาทางบริษัทอินทูโค้ดอาจมีการคิดค่าปรับ 50% จากจำนวน man-day คงเหลือหรือต้นทุนงานที่ยังไม่ส่งมอบตามสัญญาอันเนื่องมาจากการขอยกเลิกใช้บริการ ความต้องการหรือบริการที่ส่งมอบแล้วไม่สามารถขอยกเลิกได้

G Suite

การชำระเงินสำหรับ G Suite คิดค่าบริการคำนวณตามจำนวนผู้ใช้และจำนวนวันที่เปิดใช้บริการ ดังนั้นเมื่อเปิดใช้บริการแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่ลูกค้าสามารถขอยกเลิกได้เป็นรายผู้ใช้

กรณีมีข้อโต้แย้ง

สามารแจ้งให้ทางบริษัทตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

G Suite Authorize Reseller
Authorized Reseller
Google partner

© 2020 บริษัท อินทูโค้ด จำกัด สงวนสิทธิ์ทุกประการ v2.3.1